ABCmaluszka.pl - płodność, ciąża, poród, dziecko, macierzyństwo
Blog młodej mężatki
REKLAMA
Przejdź do treści

Skróty na wyniku badania USG w ciąży

Skróty na wyniku badania USG w ciąży oznaczają pomiary jakie przeprowadzono u płodu podczas badania USG. Poznanie znaczenia skrótów stosowanych podczas badania USG w ciąży pozwala kobiecie w ciąży zrozumieć wynik przeprowadzonego badania USG.

Co oznaczają skróty na wyniku badania USG w ciąży?


 • AC - obwód jamy brzusznej płodu, czyli obwód brzucha płodu


 • AFI - wskaźnik płynu owodniowego – informuje o prawidłowej lub nie ilości płynu owodniowego (wód płodowych) w worku owodniowym. Wskaźnik płynu owodniowego AFI nazywany też jest indeksem płynu owodniowego AFI. AFI ustalany jest na podstawie pomiaru ilości płynu owodniowego. Wartość AFI zmienia się przez cały okres ciąży. Do około 36 tygodnia ciąży rośnie, a potem maleje. Prawidłowa wartość wskaźnika płynu owodniowego AFI to około 5-20. Wartość AFI poniżej 5 może wskazywać na małowodzie, a AFI powyżej 20 może wskazywać na wielowodzie. Zarówno małowodzie, jak i wielowodzie wskazują na nieprawidłowości w przebiegu ciąży i mogą stanowić zagrożenie dla życia płodu.


 • APAD - przednio-tylny wymiar brzucha płodu


 • APTD - przednio-tylny wymiar klatki piersiowej płodu


 • ASP - akcja serca płodu - wskaźnik stosowany na początku ciąży, oznaczający prawidłowe lub słyszalne bicie serca płodu. W drugim trymestrze ciąży jest już możliwe dokładniejsze zbadanie pracy serca dziecka i zamiast wskaźnika ASP określa się FHR, czyli częstość bicia serca płodu.


 • AUA - wiek ciąży według USG, obliczony na podstawie wyników pomiaru CRL (długości ciemieniowo-siedzeniowej płodu) i BPD (wymiaru dwuciemieniowego głowy płodu – szerokości głowy płodu)


 • BPD - wymiar dwuciemieniowy głowy płodu, czyli szerokość głowy płodu mierzona od ciemiączka do ciemiączka (między ciemiączkami).  

 

 • CER - wymiar poprzeczny móżdżku płodu


 • CI - wskaźnik główkowy - stosunek szerokości głowy do jej długości. CI określany jest przy ustalaniu wymiaru dwuciemieniowego głowy płodu BPD, gdy na przekroju poprzecznym głowa płodu jest okrągła (brachycefalia - krótkogłowość) lub spłaszczona (dolichocefalia – długogłowość) zamiast prawidłowej owalnej. Niska wartość CI może świadczyć o występowaniu dolichocefalii, a wysoka wartość CI o występowaniu brachycefali.


 • CRL - długość ciemieniowo-siedzeniowa płodu, czyli długość płodu mierzona od czubka głowy do kości ogonowej (czyli do pośladków). Długość zarodka określana jest również za pomocą CRL.


 • EDD - przybliżona data porodu ustalona na podstawie pomiarów USG


 • EFW - szacunkowa waga płodu obliczona na podstawie pomiarów USG: AC (obwodu brzucha płodu), BPD (szerokości głowy płodu), HC (obwodu głowy płodu) i FL (długości kości udowej płodu).


 • FHR - częstość serca płodu, czyli liczba uderzeń serca płodu na minutę


 • FL - długość kości udowej płodu


 • GA - wiek ciąży według ostatniej miesiączki obliczony na podstawie daty ostatniej miesiączki przed ciążą


 • GS - średnica pęcherzyka ciążowego – mierzona między 4 a 6-7 tygodniem ciąży. Porównanie wymiarów pęcherzyka ciążowego w poszczególnych tygodniach ciąży z normami dla tych tygodni pozwala ustalić czy ciąża przebiega prawidłowo.


 • HC - obwód głowy płodu – mierzony w najszerszym miejscu głowy płodu


 • HL - długość kości ramiennej płodu


 • IOD - odległość międzygałkowa wewnętrzna


 • LMP - data ostatniej miesiączki


 • LV - szerokość komory bocznej mózgu płodu


 • MCA - tętnica środkowa mózgu płodu


 • NB - kość nosowa - wskaźnik informujący o obecności kości nosowej. Brak kości nosowej na obrazie USG może wskazywać na obecność zespołu Downa u płodu.


 • NF - fałd karkowy, czyli obszar skóry na karku płodu, pod którym między 11 a 14 tygodniem ciąży gromadzą się duże ilości płynu


 • NT - przezierność karkowa płodu - warstwa płynu zgromadzona w okolicach fałdu skórnego płodu. Pomiar przezierności karkowej, czyli pomiar grubości warstwy płynu pod fałdem karkowym płodu pozwala ocenić ryzyko wystąpienia wad u płodu, np. zespołu Downa.


 • OFD - wymiar potyliczno-czołowy


 • OM - ostatnia miesiączka, czyli data ostatniej miesiączki przed ciążą


 • OOD - odległość międzygałkowa zewnętrzna


 • PI - wskaźnik pulsacji naczyniowej


 • RI - wskaźnik oporności naczyniowej


 • S/D - stosunek skurczowo-rozkurczowy


 • TAD - wymiar poprzeczny brzucha płodu


 • TCD - poprzeczny wymiar móżdżku


 • TIB - długość kości piszczelowej


 • TP - termin porodu – obliczony na podstawie daty ostatniej miesiączki


 • TTD - poprzeczny wymiar klatki piersiowej płodu


 • UA - tętnica pępowinowa


 • ULNA - długość kości łokciowej


 • YS - pęcherzyk żółtkowy

Zobacz inne artykuły związane z ciążą

Wróć do spisu treści