ABCmaluszka.pl - płodność, ciąża, poród, dziecko, macierzyństwo
Blog młodej mężatki
REKLAMA
Przejdź do treści

Badanie moczu w ciąży

Badanie moczu w ciąży dostarcza informacji o przebiegu ciąży. Wyniki badania moczu pozwalają określić stan zdrowia kobiety w ciąży oraz wykryć choroby zagrażające prawidłowemu przebiegowi ciąży.

Co bada się w moczu?


Podczas badania moczu oceniane są jego cechy: fizyczne, biochemiczne i morfologiczne.

Ile badań moczu w czasie ciąży?


W czasie ciąży badanie moczu, tzw. ogólne badanie moczu, wykonuje się około 7-8 razy. Lekarze zlecają wykonanie badania moczu najczęściej podczas każdej wizyty w gabinecie ginekologicznym.

Dlaczego tak często bada się mocz w ciąży?


Tak częste badanie moczu w ciąży jest niezbędne, ponieważ analiza moczu umożliwia ocenę stanu zdrowia kobiety w ciąży oraz pozwala na wczesne wykrycie wielu chorób (np. cukrzycy, gestozy), które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety w ciąży oraz rozwijającego się dziecka.

Jak prawidłowo pobrać mocz do badania?


Do badania moczu należy oddać kilkadziesiąt mililitrów moczu z pierwszego porannego i środkowego strumienia moczu. Mocz należy oddać do wyjałowionego plastikowego pojemnika, po uprzednim bardzo dokładnym wymyciu intymnych części ciała. Wyjałowiony plastikowy pojemnik można kupić w każdej aptece.

Bardzo ważne jest, aby mocz i środek pojemnika na mocz nie zanieczyścić bakteriami znajdującymi się na skórze. Dlatego nie należy dotykać palcami wewnętrznych ścianek pojemnika oraz nakrętki.

Pojemnik z moczem należy dostarczyć do badania w jak najkrótszym czasie - w ciągu 2 godzin od jego pobrania. Późniejsze dostarczenie moczu do analizy może spowodować, że bakterie znajdujące się w moczu mogą się namnożyć, przez co wynik badania moczu będzie zafałszowany i może być niewłaściwie zinterpretowany przez lekarza.

Interpretacja wyników badania moczu w ciąży


Normy stosowane przy badaniu moczu mogą się różnić między sobą w poszczególnych laboratoriach diagnostycznych. Dlatego interpretując wyniki badania moczu należy porównywać je z normami umieszczonymi obok wyników badania.

Prawidłowe wyniki badania moczu w ciąży występują, gdy:
 • mocz jest przezroczysty i ma barwę słomkową lub żółtą
 • ciężar właściwy moczu wynosi: 1,015 – 1,030 kg/l
 • pH moczu wynosi około 5,0 – 7,0
 • w moczu nie ma: cukru, białka, bilirubiny, ketonów
 • leukocyty, erytrocyty, urobilinogen, wałeczki szkliste, nabłonki nie występują w moczu lub są obecne w minimalnych ilościach, czyli nie przekraczają norm

Wyniki badania moczu w ciąży


Po badaniu moczu otrzymuje się wyniki z oceną takich parametrów moczu jak:

 • przejrzystość moczu. Prawidłowy mocz powinien być przezroczysty. Zmętnienie moczu może wskazywać na jakiś problem zdrowotny i konieczność wykonania dalszych badań w celu ustalenia przyczyny tego stanu moczu. Zmętnienie moczu może wynikać z obecności bakterii, śluzu, zakażenia pasożytami.

 • barwa moczu. Barwa moczu zależy od jego stężenia. Normalnie mocz ma żółty lub słomkowy kolor. W przypadku picia dużych ilości płynów mocz będzie jasny, bo jest bardzo rozcieńczony, a w przypadku przyjmowania zbyt małej ilości płynów mocz będzie miał barwę ciemniejszą. Ciemny kolor moczu w ciąży świadczy o tym, że kobieta w ciąży za mało pije płynów.

 • pH moczu. Odczyn pH moczu informuje o zawartości kwasu w moczu. Prawidłowe pH moczu powinno mieć wartość między 5,0 – 7,0. Wartość pH moczu głównie zależy od rodzaju spożywanego jedzenia. Niższe pH moczu występuje u osób, które spożywają duże ilości mięsa, a wyższe pH moczu występuje u wegetarian. Niskie pH moczu może być wynikiem odwodnienia. Wysokie pH moczu może wystąpić na skutek wymiotów, przy chorobach nerek.

 • glukoza. W moczu nie powinno być glukozy. Glukoza w moczu w ciąży wskazuje na występowanie cukrzycy ciążowej.

 • ketony. Obecność ciał ketonowych w moczu w ciąży może wskazywać na niewłaściwie leczoną cukrzycę ciążową. Ketony w moczu występują też przy chorobach wątroby, głodówkach, odwodnieniu.

 • urobilinogen – norma: 0 – 16,0  µmol/l. Przekroczona norma urobilinogenu w moczu może świadczyć o chorobach wątroby oraz o problemach metabolicznych i fizjologicznych podczas cukrzycy.

 • ciężar właściwy moczu – norma: 1,015 – 1,030 kg/l. Niski ciężar właściwy moczu może wystąpić po wypiciu dużych ilości płynów lub przy chorobach np. nerek. Wyższy ciężar właściwy moczu występuje np.: przy obecności białka lub glukozy, wymiotach, podczas biegunki, gorączki, wypijania małych ilości płynów.

 • bilirubina – nie powinno być jej w moczu. Obecność bilirubiny w moczu może wskazywać na choroby wątroby. Bilirubina w moczu występuje też przy zaburzeniach metabolicznych w cukrzycy.

 • białko (albumina) – nie powinno występować w moczu ciężarnej kobiety. Białko w moczu w ciąży może oznaczać zatrucie ciążowe (gestoza), które jest bardzo niebezpieczne dla kobiety i jej dziecka. Białko w moczu może też się pojawiać przy chorobach układu moczowego, przy wysokiej gorączce.

 • azotyny - nie powinny być obecne w moczu. Obecność azotynów w moczu może wskazywać na zakażenie dróg moczowych.

 • erytrocyty - czerwone ciałka krwi. Prawidłowa norma erytrocytów w moczu to 0-3 erytrocyty widoczne w polu mikroskopu. Obecność erytrocytów w moczu powyżej normy może świadczyć o chorobach układu moczowego. Obecność krwi w moczu (krwiomocz) może być objawem wielu chorób, np.: uszkodzenia nerek, układu moczowego, kamicy nerkowej, problemów związanych z układem krążenia.

 • leukocyty - białe ciałka krwi - nie powinny być obecne w moczu. Obecność leukocytów  w moczu sugeruje zakażenie dróg moczowych lub choroby nerek. Nieleczone zakażenie dróg moczowych może być zagrożeniem dla rozwijającego się dziecka.

Wyniki badania osadu moczu w ciąży


Osad moczu może zawierać niewiele erytrocytów, leukocytów i nabłonków.

Liczne nabłonki w moczu mogą wskazywać na zapalenie dróg moczowych.

Mocz nie powinien zawierać bakterii. Obecność bakterii w moczu w ciąży może wskazywać na zakażenie układu moczowego.

W przypadku obecności bakterii w moczu lub dużych ilości leukocytów, erytrocytów lekarz zleci wykonanie posiewu moczu.

Posiew moczu w ciąży


Posiew moczu to badanie bakteriologiczne, które pozwala potwierdzić lub wykluczyć, że bakterie wykryte podczas badania ogólnego moczu faktycznie pochodzą z moczu, a nie są wynikiem zewnętrznego zanieczyszczenia moczu przez niesterylny pojemnik na mocz lub podczas pobierania moczu.

W przypadku potwierdzenia występowania bakterii w moczu posiew moczu umożliwia ustalenie rodzaju i ilości bakterii w moczu oraz wrażliwości tych bakterii na antybiotyki.

Na podstawie wyników posiewu moczu lekarz ginekolog przepisze kobiecie w ciąży odpowiedni antybiotyk, który umożliwi wyleczenie zakażenia układu moczowego oraz będzie bezpieczny dla niej i jej dziecka.


Zobacz także: badania prenatalne


Zobacz inne artykuły związane z ciążą

Wróć do spisu treści